dissabte, 24 de setembre de 2016

Magnífics racons d'aragonita.